MOJE SLUŽBY

Sezení lze uskutečnit i na dálku ( on-line )

                                                     

ThetaHealing®

Metoda ThetaHealing® je soubor nástrojů a technik osobního rozvoje, které vedou k vyhledávání strachů, bloků a negativních přesvědčení v našem energetickém poli. Programy, které jsou uchovány hluboko v našem podvědomí, vznikly na základě našich zkušeností, přesvědčení, vzpomínek, traumat, genetických otisků nebo vlivem kolektivního vědomí. Pomocí této techniky dochází k přeprogramování podvědomí, zbavení se omezujících přesvědčení, které nám nedovolují prožívat to, po čem v životě toužíme. Pomocí této metody lze také stahovat pocity, které nám citelně v životě chybějí. Následně je možné vhodnou instalací změnit negativní programy a nainstalovat nový systém přesvědčení, jenž způsobí změny na fyzické, mentální, emocionální i duchovní úrovni. 

Během léčby mohou v těle nastat různé energetické proměny, jako je pocit tepla, mravenčení, uvolňování blokované energie směrem nahoru z hlavy, otevírání srdeční čakry a obnovení ztracené osobní síly nebo sebevědomí. 


Koučink

Koučink je efektivní metoda, která pomáhá klientům dosahovat stanovených cílů a potenciálu. Koučink poskytuje strukturovaný a podpůrný proces, který vede k osobnímu růstu, lepšímu sebepoznání, a zlepšení výkonu. Kouč pracuje s klientem na stanovení cílů, rozvoji dovedností a řešení problémů. Koučink může být aplikován v různých oblastech, včetně profesního rozvoje, osobního života, a zvládání stresu. Je účinný v posilování sebevědomí, rozhodování, a dosahování dlouhodobých úspěchů.Bachovy esence

Bachovy esence jsou přírodní bylinné extrakty ( 38 esencí ), které se používají pro podporu emocionálního a duševního zdraví. Tyto esence byly vyvinuty Dr. Edwardem Bachem a každá z nich je určena k léčbě specifických emocionálních stavů nebo psychických potíží. Účinky Bachových esencí zahrnují harmonizaci emocí, zmírnění stresu, zvýšení sebedůvěry, zlepšení nálady a podporu duševního blaha. Jsou často využívány k dosažení psychické rovnováhy a osobního rozvoje. Bachovy esence jsou považovány za bezpečnou a neinvazivní formu  alternativní terapie.


 

Psychosociální poradenství

Psychosociální poradenství se zaměřuje na pomoc jednotlivcům a skupinám v zvládání náročných emocionálních, mezilidských a sociálních výzev. Poradce poskytuje podporu v oblastech jako duševní zdraví, rodinné a vztahové problémy, adaptace na životní změny a krizové intervence. Cílem je posílit schopnost klientů vyrovnat se s osobními a sociálními problémy, rozvíjet jejich komunikační dovednosti, podporovat jejich osobní růst a zlepšovat celkovou kvalitu jejich života. Služby mohou zahrnovat terapii, zprostředkování zdrojů a koordinaci s dalšími profesionálními službami.                         .

 

Vytvořte si webové stránky zdarma!