Proč se věnovat sebepoznání

09.11.2023


V rámci sebepoznávání se člověk zaměřuje na porozumění svým myšlenkám, emocím, hodnotám, motivacím, ale také své duši.

"Sebepoznání je jako strom, který když usedne do země a je o něj dobře postaráno, tak dokáže růst do neuvěřitelných výšin, a jeho každá větev dokáže nabídnout možnosti, které vždy budou směřovat už jen vzhůru."  ( cit. má milovaná dcera Aneta Bojčeva )

Nelze chtít cestu k poznání ujít za pár chvil, jedná se o dlouhodobý proces, kterému je potřeba věnovat nejen čas a pozornost, ale také péči a lásku. Je to mnohem více než pár písmen, ale jde o cestu do vašeho středu, do nitra svého vlastního já. Sebepoznání nelze dosáhnout bez sebepřijetí a bez sebelásky. Při vnímání těchto slov je důležité se zaměřit na kořen těchto slov "sebe" a skutečně se na sebe zaměřit.

Sebepoznání vám může pomoci se dokázat lépe rozhodovat a sám, protože když člověk rozumí svým vnitřním motivacím a hodnotám, může dělat ve svém životě vědomější rozhodnutí, která lépe odrážejí jeho skutečné cíle a touhy.

Sebepoznání může vést k lepšímu přijetí sebe sama, s čím se váže růst sebevědomí, protože dokážete rozumět tomu, kdo jste a co je pro vás v životě skutečně důležité.

Když dobře znáte sebe sama, lépe tak porozumíte svým silným stránkám, ale i oblastem, které potřebují zlepšení. Ovlivní to rovněž vaše vnímání mezilidských vztahů, díky čemuž budete lépe budovat a udržovat zdravé vztahy s ostatními. Komunikace s lidmi není pouze jednosměrná, je nutné umět komunikovat také své potřeby a nastavovat hranice.

Sebepoznání je základní složkou emoční inteligence, což je schopnost rozpoznávat a ovládat vlastní emoce a s nadhledem následně reagovat na emoce ostatních. Důležité je své emoce umět rovněž ovládat a kontrolovat, pokud to situace vyžaduje.

Pokud lidé chápou, co spouští jejich stres a zvědomí si, jak na něj reagují, mohou lépe zvládat stresové situace a hledat zdravější způsoby, jak se s nimi vypořádat.

Sebepoznání může člověka dovést k tomu, co jej bude skutečně naplňovat a těšit, ale také může pomoci jedincům nalézt takové zaměstnání, které odpovídá jejich silným stránkám, zájmům a hodnotám.

Lidé, kteří se dobře znají, mají nejlepší předpoklady a základ k tomu naplněnější a uspokojivější životy, protože jsou schopni směřovat své úsilí k cílům, které jsou pro ně opravdu důležité a které je skutečně naplňují.


Sebepoznání je cenným nástrojem k tomu, jak žít svůj život skutečně po svém.Vytvořte si webové stránky zdarma!